Daň z nemovitosti se podává do 31. ledna 2018

Leden 2018

Podání daňového přiznání pro daň z nemovité věci se týká především těch, kteří si v minulém roce koupili nemovitost.

Pro podání a zaplacení daňového přiznání k dani z nemovitých jsou důležité 2 lhůty:
• Daňové přiznání za rok 2018 je třeba PODAT do konce ledna 2018
• Daň z nemovitých věcí za rok 2018 je třeba ZAPLATIT do konce května 2018

KDE se podává daňové přiznání?
Daňové přiznání se podává na příslušném finančním úřadu, v jehož kraji se daná nemovitost nachází.

Kdo podává daňové přiznání?
• Občané a firmy, kteří si v roce 2017 pořídili novou nemovitost
• Občané a firmy, u jejichž nemovitostí v roce 2017 proběhla zásadní změna, tzn. změna užívání nemovitosti, přístavba apod.

Jak podat daňové přiznání?
• lze podat osobně na příslušném územním pracovišti finančního úřadu
• Nebo poštou
• Elektronicky pouze v případě, že máte aktivovanou datovou schránku

Potřebné formuláře k podání daňového přiznání naleznete TADY.

V dalších letech (pakliže nedošlo k zásadní změně užití nemovitosti) již Vám upozornění na platbu daně z nabytí nemovitosti bude chodit automaticky dle způsobu placení, které jste si na začátku zvolili, tzn. elektronicky, poštou, nebo formou SIPA.

Kontaktujte mě +420 773 133 399