Jak správně uvést nájemné a měsíční zálohy v nájemní smlouvě?

Červen 2023

V minulém článku jsem podrobně rozvedla, co nepatří do měsíčních záloh pro nájemce. Teď Vám konkrétně ukáži, jak nájemné, zálohy a energie sepsat do nájemní smlouvy.

V minulém článku jsem vám sepsala, co nepatří do měsíčních záloh na služby pro nájemce. Teď vám konkrétně ukážu, jak by mělo takovéto znění vypadat v nájemní smlouvě.

Nájemné a měsíční zálohy v nájemní smlouvě byste měli jasně stanovit takto:

  • Výše čistého nájemného bez záloh
  • Výše záloh na byt, která vychází z evidenčního listu
  • Zda budou energie (plyn nebo elektřina) převedeny na nájemce 

V nájemní smlouvě to vypadá takto:

IV. NÁJEMNÉ A ÚHRADA ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ S NÁJMEM

IV.1. Nájemné za užívání Předmětu nájmu bylo sjednáno dohodou Smluvních stran ve výši 14 900 Kč (slovy čtrnáct tisíc devět set korun českých) za jeden kalendářní měsíc (dále „Nájemné“). 

IV.2. Spolu s Nájemným je Nájemce povinen platit měsíční zálohy na úhradu plnění spojených s užíváním Předmětu nájmu ve výši 4 100 Kč. V této zálohové platbě jsou obsaženy platby za odpad, osvětlení společných prostor, vodné, stočné, úklid společných prostor. (dále jen „Zálohy“).

IV.3. Zálohy na úhradu spotřeby elektrické energie jsou hrazeny Nájemcem samostatně. Nájemce se za tímto účelem zavazuje nejpozději do deseti (10) dnů od uzavření této Smlouvy uzavřít s příslušnými dodavateli vlastním jménem a na vlastní účet samostatné smlouvy o odběru médií. Pronajímatel se za tím účelem zavazuje poskytnout Nájemci nutnou součinnost.

Čisté nájemné a měsíční zálohy v nájemní smlouvě

Při stanovení výše záloh na služby při pronájmu bytu můžeme vycházet z evidenčního listu. Položky, které nájemcům nemůžete účtovat, jsem rozvedla v minulém článku. Jako majitel/pronajímatel bytu pak neúčtované položky platíte z čistého nájemného.

A jak je to s energiemi za elektřinu či plyn? Je lepší je přehlásit nebo vyúčtovávat?

Doporučuji energie přehlásit na nájemce. Odpadá vám totiž nepříjemná administrativa s vyúčtováním energií. Většinou už při podpisu nájemní smlouvy mám připravené vyplněné formuláře na převod, anebo pokud pronajímatel chce, převod může udělat online po přihlášení do klientské sekce konkrétního dodavatele médií na webu.

Mějte krásný den. A ozvěte se, pokud byste něco potřebovali.

První krůček je na vás, s tím ostatním vám pomohu. 

📞+ 420 773 133 399

📧jsem@veravrankova.cz

Kontaktujte mě +420 773 133 399