Když je prodáno, půl je hotovo. Nebo ne?

Listopad 2018

Kdy je nemovitost opravdu prodaná? Když je podepsána rezervační či kupní smlouva? Když kupec dostane oznámení z katastru, že už je zapsán jako majitel? Nebo to je ještě jinak?

Je prodáno, když je podepsaná rezervační smlouva?

Rozhodně ne, je pouze rezervováno. Rezervační smlouva dává prostor a čas pro vyřízení hypotečního úvěru nebo vyladění kupní smlouvy. Je zde stále riziko, že jedna ze stran může od smlouvy odstoupit.

Je prodáno, když je podepsaná kupní smlouva?

Kupní smlouva stanovuje podmínky financování nemovitosti a povinnosti obou stran, za kterých v tom lepším případě dojde k převodu vlastnických práv na nového majitele. Stále tu ale ještě existuje riziko, že může jakákoliv strana z různých důvodů odstoupit.

Je prodáno, když je kupní smlouva na katastru?

A tady je malý velký chyták. Proto si to ukážeme na příkladu.

Poté, co celá výše kupní ceny dorazila do advokátní úschovy, byla Kupní smlouva podána, resp. VLOŽENA na katastr 1.12. 2017. Na katastrálním úřadě následuje 20-ti denní ochranná lhůta, kdy se na katastru neděje nic: Proces převodu je zahájen poté, co uplyne tato ochranná lhůta. Katastr může nové vlastnické právo zapsat hned 21. den, ale převod může trvat i dalších 30 dní.

Nastal den D, VKLAD kupních smluv byl proveden a zapsán v katastru nemovitostí 2.ledna.2018. Je to datum, kdy byl proveden převod vlastnických práv na nového majitele a na katastru je nový majitel zapsán jako vlastník nemovitosti.Vzhledem k tomu, že právní účinky vkladu zápisu vlastnického práva  do katastru nemovitostí nastávají ZPĚTNĚ a to dnem, kdy kupní smlouva dorazila na katastr, tj. v tomto případě 1.12.2017, kupec se stal majitelem tedy už 1. prosince 2017.

Kdy je prodáno a zcela hotovo pro mne?

Pokud to vezmu z lidského hlediska, tak pro mne je prodáno v okamžiku,  kdy můj klient, zpravidla prodávající, dostane celou část kupní ceny na svůj účet a kdy je nemovitost kupci předaná na základě předávacího protokolu a převedeny energie.

Pokud je můj klient kupující, je pro mne prodáno/resp. koupeno v momentě, kdy je podána a  zaplacena daň z nabytí nemovitosti.

Mějte krásný den. A vězte, že pokud byste něco potřebovali, napište, nebo zavolejte.

První krůček je na Vás, s tím ostatním Vám pomůžu. Věra

Kontaktujte mě +420 773 133 399